Söderberg & Partners - Ansvarsfull ägarstyrning

HÅLLBARA PENSIONSBOLAG 2017 Ansvarsfull ägarstyrning En rapport om de svenska pensionsbolagens hållbarhetsarbete och inflytande i valberedningar

Analytiker: Kajsa Brundin, Victoria Lidén och Viktoria Nacksten

Made with FlippingBook flipbook maker